Kontaktinformasjon

Kontakt:

  • Rennleder: Erik Bjønnes, mobil: 924 46 140
  • E-post: blizrennet@holmenlangrenn.no
  • Program/infoansvarlig: Torbjørn Hundere, mobil: 908 66 068
  • Kontonummer: 16201542212
Erik Bjønnes Rennleder erik@hano.no 92 44 61 40
Nicolai Loennecken Tidtaker nicolai@loennecken.com
Torbjørn Hundere Program / annonser / info thundere@online.no 90 86 60 68
Jørn-Ivar Hellenes Sekretær
Bente Fosen Kafeteria / Kiosk
Sverre Staib Økonomi
Helle Nissen Lie Parkering
Karin Sørensen Premiering